OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

23 października, 2017

Ubezpieczenie dotyczy dzieci, których rodzice dokonali w przedszkolu opłaty składki rocznej. Ubezpieczenie obowiązuje 24h/dobę od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018 w Polsce i UE.

OWU EDU PLUS 2017 – final(1)

DziękujemyPasowanie na Przedszkolaka