Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2019/2020 i wypełnioną składają w placówce w terminie: od 1do 15 marca 2019 r.

  Szanowni Państwo,
  w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy, jakże ważny etap – edukacja przedszkolna. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko. Aby pomóc rozwiać wątpliwości przygotowaliśmy Informator, która przybliży Państwu zasady rekrutacji, omówi kryteria oraz pomoże wypełnić konieczne dokumenty.
  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają w przedszkolu deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 i wypełnioną składają w placówce w terminie: od 1 do 15 marca 2019 r.

  Tym samym zobowiązani zostajecie Państwo do podpisania porozumienia na rok szkolny 2019/2020 w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.

  Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

  Postępowanie rekrutacyjne:

  • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
  • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

  We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce), Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.

  Kryteria rekrutacji

  UCHWAŁA NR V/53/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 stycznia 2019r.

  Dokumenty do pobrania