TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Luty 07, 2019

 

TERMINY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 4 marca

do 15 marca

od 5 czerwca

do 11 czerwca

2
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
4 kwietnia

godzina 12.00

17 czerwca

godzina 12.00

3
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 4 kwietnia

do 9 kwietnia

od 17 czerwca

do 18 czerwca

4
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
11 kwietnia

godzina 12.00

24 czerwca

godzina 12.00

 

 

DYPLOMKRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI