KOMUNIKAT

06 maja, 2020

SZANOWNI PAŃSTWO

NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 04/2020 Z DNIA 5 MAJA 2020 DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 37
PO UZGODNIENIU Z ORGANEM PROWADZĄCYM

ZAWIESZA SIĘ NA CZAS OD 6 MAJA DO 24 MAJA 2020
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ W PRZEDSZKOLU NR 37
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

W CZASIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ
PROWADZONE SĄ ZADANIA
Z WYKORZYSTANIEM METOD KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

O WARUNKACH POWROTU DZIECI DO PLACÓWKI OD DNIA 25 MAJA 2020
POINFORMUJEMY W PRZYSZŁYM TYGODNIU.

                                                                                     DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 37
                                                                                 IWONA ZIÓŁKOWSKA

Spokojnych ŚwiątWAŻNA INFORMACJA powrót dzieci do przedszkola